ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ / 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 247/ 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5)