ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า 203/๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า 203/๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศกรมเจ้าท่า 193/๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (คนพิการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า 193/๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (คนพิการ)
ประกาศกรมเจ้าท่า 178/ ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า 178/ ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)