ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า 151/๒๕๖๔ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า 151/2564 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศกรมเจ้าท่า 129 /2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (คนพิการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า 129 /2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (คนพิการ)
ประกาศกรมเจ้าท่า 101 / 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)(คนพิการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า 101 / 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)(คนพิการ)