ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 221/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในการเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 221/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในการเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 190 /๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในการเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 190 /๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในการเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมเจ้าท่า 175/๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ในการเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า 175/๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ในการเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 153 /๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 153 /๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 140 /2564 เรื่อง ประกาศหัวข้อในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 140 /2564 เรื่อง ประกาศหัวข้อในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 100 /2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 100 /2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)