ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 142 /2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรเพื่อจัดจ้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 142 /2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรเพื่อจัดจ้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 124 /2563 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 124 /2563 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 115/2563 เรื่อง ประกาศหัวข้อในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า  ที่ 115/2563 เรื่อง ประกาศหัวข้อในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 425/2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 425/2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)