ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 239/ 2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะส่วนกลาง (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 239/ 2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะส่วนกลาง (เพิ่มเติม)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 235/2562 เรื่อง ประกาศหัวข้อวิชาในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกวรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ส่วนกลาง (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 235/2562 เรื่อง ประกาศหัวข้อวิชาในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกวรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ส่วนกลาง (เพิ่มเติม)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 219/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปส่วนกลาง (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 219/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปส่วนกลาง (เพิ่มเติม)