ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 14/2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 14/2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 233/2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 233/2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 223/2562 เรื่อง ประกาศหัวข้อวิชาในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 223/2562 เรื่อง ประกาศหัวข้อวิชาในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานภูมิภาคที่ 2)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานภูมิภาคที่ 2)