ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 27/2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 27/2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศกรมเจ้าท่า  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นายช่างโยธา  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร  

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 232/2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 232/2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ส่วนกลาง)
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 222/2562 เรื่อง ประกาศหัวข้อวิชาในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 222/2562 เรื่อง ประกาศหัวข้อวิชาในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)