ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 135/2562 เรื่อง ประกาศหัวข้อวิชาในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 135/2562 เรื่อง ประกาศหัวข้อวิชาในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๒/๒๕๖๒ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ๕)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๒/๒๕๖๒ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ๕)