ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 183/2562 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 183/2562 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกร (ด้านตรวจแบบเรือ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 146 / 2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 146 / 2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 131/2562 เรื่อง ประกาศหัวข้อวิชาในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 131/2562 เรื่อง ประกาศหัวข้อวิชาในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๑๘/๒๕๖๒ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๑๘/๒๕๖๒ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)