ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 155/2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 155/2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๔/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๔/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖)

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานท่าภูมิภาคที่ 6)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานท่าภูมิภาคที่ 6)