ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 145/2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 145/2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๓/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๓/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔)
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานท่าภูมิภาคที่ 4)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานท่าภูมิภาคที่ 4)