ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 )
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 5/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชหาร กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 5/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชหาร กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 232 /2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 232 /2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)