ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 63/2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2561 (แก้ไข)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 63/2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2561 (แก้ไข)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 59/2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2561 (ฉบับแก้ไข)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 59/2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2561 (ฉบับแก้ไข)
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง ที่ 57/2561 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า  57/2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2561
ประกาศกรมเจ้าท่า 2/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆ ประะจำปี 2561 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า 2/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆ ประะจำปี 2561 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2561