ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า ๒๑/๒๕๖๑ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการและตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ
คลิกที่นี่ ประกาศกรมเจ้าท่า ๒๑/๒๕๖๑ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการและตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ ที่ 1/ 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ ที่ 1/ 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ  ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ