ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๗๐/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๗๐/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๗๒/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๗๒/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๖๙/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๖๙/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๖๘/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๖๘/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑)
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง กะลาสี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง กะลาสี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 148/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 148/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ  (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑) 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 149/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 149/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ  (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒) 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 150/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 150/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ  (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 151/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 151/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ  (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗) 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๖/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๖/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗)