ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 183/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 183/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 182/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านคนประจำเรือ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 182/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านคนประจำเรือ)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 181/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 181/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 180/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 180/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 179/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 179/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 178/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างขุดลอก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 178/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างขุดลอก
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 177/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 177/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 176/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 176/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 175/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง กะลาสี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 175/๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง กะลาสี
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง กะลาสี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง (โปรดรอประกาศฯ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ช่างขุดลอก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ
คลิกที่นี่เพืออ่าน ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพืออ่าน  ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านคนประจำเรือ) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ)

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 153/2560 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 153/2560 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (เพิ่มเติม) 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 147/2560 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 147/2560 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สรุปผังที่นั่งสอบ

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๕/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นีเพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๕/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นีเพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศฯ