ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๘๙/๒๕๖๐ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๘๙/๒๕๖๐ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐